I pro letní semestr 2012 je připraven cyklus samostatných přednášek pro studenty přírodovědních oborů i další zájemce

Realizace projektu „Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie“ se v letním semestru 2012 přehoupne do své druhé poloviny. Letní semestr bude ve znamení cyklu samostatných přednášek, které jsou určené studentům přírodovědných oborů i dalším zájemcům.

Stejně jako v loňském roce jsou i ve druhém roce realizace projektu na letní semestr naplánovány tři samostatné přednášky s tematikou určenou především pro studenty se zájmem o správné zacházení s laboratorními zvířaty, problematiku uvádění vědeckých výsledků do praxe a o otázky spojené s patentovou ochranou.

Přednáška vedená dr. Jiřím Salátem (Parazitologický ústav Biologického centra AV) bude zaměřena na téma Zásady práce s laboratorními zvířaty. Studenti se budou mít možnost seznámit s platnou legislativou v této oblasti a jejím konkrétním naplňováním. Tato přednáška bude obsahovat také praktickou část, a to ukázku práce s myšmi ve zvěřinci partnera projektu Biologického centra AV.

Dále bude připravena přednáška Ing. Evy Pokorné ze společnosti AREKO, jejíž příspěvek se bude věnovat tématu Preklinické a klinické zkoušky z pohledu výrobce.

Cyklus přednášek bude obsahovat i přednášku k Patentové ochraně a ochraně duševního vlastnictví, kterou povedou dr. Růžek a dr. Sojka (PřF JU).

Taktéž v probíhajícím letním semestru bude pokračovat příprava výuky a samotná výuka nově zavedených předmětů. Výuku zajišťují kmenoví pracovníci Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a externisté – odborníci z praxe.

Pro zájemce z řad studentů Přírodovědecké fakulty také stále platí nabídka absolvovat odbornou stáž v jedné z laboratoří projektových partnerů, tzn. v laboratoři společnosti AREKO či STAFILA. Zájemci o stáž mohou pro další informace kontaktovat manažera projektu dr. Ženku (jzenka@gmail.com).

O přesných termínech samostatných přednášek Vás budeme informovat prostřednictvím pozvánek, které naleznete na internetových stránkách projektu a na nástěnkách v prostorách Přírodovědecké fakulty.