Realizace projektu úspěšně vyhodnocena v rámci závěrečné konference

Ve dnech 22. – 23. 5. 2013 se konala v zasedací místnosti Auly JU (Bobík) závěrečná konference k projektu „Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0361, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Závěrečná konference byla výstupem klíčové aktivity č. 6 projektu a jejím cílem bylo zhodnotit výsledky naší práce a určit směr dalšího postupu i způsobu zajištění další spolupráce v rámci udržitelnosti aktivit v projektu. Dále si konference kladla za cíl zhodnotit dosažené výsledky na poli pedagogickém a zejména umožnit studentům, aby prezentovali vědecké výsledky, kterých dosáhli pod vedením svých pedagogů během laboratorních cvičení a v rámci svých bakalářských a magisterských prací.

 

Během konference přednesli členové realizačního týmu a studenti 20 přednášek ve dvou odborných směrech, a to imunoterapie nádorových onemocnění a nemoci přenášené klíšťaty. Na pečlivě připravené prezentace navazovala diskuze, pokračující často i o přestávkách. Speciálním bodem pak bylo hodnocení stáží studentů u našich partnerů. Vyplynulo z něj, že partneři pro naše studenty vytvořili prostředí, v kterém se studenti mohli nejen mnohé dozvědět, ale řadu věcí si i prakticky vyzkoušet, což bylo pro studenty velmi přínosné, zejména pro jejich budoucí praxi.

 

Konference se zúčastnili  zástupci z řad odborníků – supervizor celého projektu, RNDr. Vratislav Horák, zástupci partnerských organizací  (firma Areko, spol. s r.o., Biologické centrum, v.v.i. a laboratoř Stafila, spol. s r.o.), dale finanční manažer z MŠMT, Ing. Milan Karmazín, členové projektového týmu, studenti a další zájemci o problematiku přednášených témat. Potěšilo nás celkově velmi pozitivní hodnocení dosažených výsledků i akce samotné. Účastníci konference odcházeli s mnoha zajímavými podněty a novými informacemi. Zároveň obdrželi všechny prezentované příspěvky na CD. Závěrem můžeme s potěšením konstatovat, že konference byla úspěšná a všechny naše cíle byly splněny.