Novinky v projektu

Realizace projektu „Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie“ je v plném proudu. Od začátku zimního semestru 2011/2012 se studenti mohou účastnit odborné stáže u partnerských organizací. Zpestřením výuky byla také jednorázová přednáška k využití průtokové cytometrie v imunologii. 

Druhý rok realizace projektu probíhá dle schváleného harmonogramu. Pokračuje výuka nově zavedených předmětů, na které se podílí jak kmenoví pracovníci Přírodovědecké fakulty, tak externisté. Díky projektu se rozšířila nabídka vyučovaných předmětů, které jsou určeny především pro studenty oborů Biomedicínská laboratorní technika a Klinická biologie.

První zájemci se mohli v měsících září a říjen 2011 účastnit odborných studentských stáží v laboratořích partnerů. Dvě týdenní stáže se uskutečnily v pražské laboratoři AREKO spol. s r.o. a dvě stáže v českobudějovické laboratoři STAFILA spol. s.r.o.

„Studentky si vyzkoušely řadu laboratorních analytických metod a seznámily se s přesnou a přísnou organizací práce na pracovištích“, říká manažer projektu RNDr. Jan Ženka, CSc. Další stáže budou pokračovat začátkem roku 2012. Celkem by se jich mělo do konce realizace projektu zúčastnit minimálně 12 studentů. Uchazeči mohou pro další informace kontaktovat dr. Ženku (jzenka@gmail.com).

Zpestřením klasické výuky byla 30. 11. 2011 přednáška RNDr. Heleny Langhansové, Ph.D. z Biologického centra AV ČR, v.v.i. Její příspěvek byl zaměřen na tematiku Využití průtokové cytometrie v imunologii. Přednáška byla určena jak pro studenty, tak pro zájemce z řad akademických pracovníků. Účastníci se tak měli možnost dozvědět nejen princip metody, ale seznámili se i s bohatou šíří aplikačních možností.

Prezentace z přednášky je zde k dispozici volně ke stažení.

Vyuziti prutokove cytometrie v imunologii