Realizační tým

Realizaci projektu (tvorbu a zavádění nových předmětů) a administrativní a finanční řízení projektu zabezpečuje projektový tým ve složení

RNDr. Jan Ženka, CSc.

manažer projektu, vědecko-pedagogický pracovník
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

RNDr. Vratislav Horák, CSc.

odborný garant
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, v.v.i.

Mgr. Hana Zoubková

finanční manažerka
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vědecko-pedagogičtí pracovníci

RNDr. Iva Dostálková, CSc. (spolupráce na projektu v akademickém roce 2010/2011)
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Doc. RNDr. Jan Kopecký, CSc.
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR, v. v. i.

RNDr. Marie Jalovecká 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Mgr. Tereza Janotová  
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Mgr. Simona Poláková
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR, v. v. i.

RNDr. Jiří Salát
Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR, v. v. i.

RNDr. Daniel Sojka, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Odborníci z praxe

RNDr. Evžen Buchar, CSc.
Pharmakl spol. s r.o.

Ing. Marek Hraška, Ph.D.
Quintiles Czech Republic

MUDr. Josef Klíma, CSc.
Pharmakl spol. s r.o.

MUDr. Marie Ládová
STAFILA, spol. s r.o.

Ing. Eva Pokorná, CSc.
AREKO spol. s r.o.