Projekt vstoupí v září do druhého roku své realizace

Projekt „Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie“ pozvolna uzavírá první rok své realizace. Začátkem zimního semestru 2011/2012 vstupuje projekt do své druhé třetiny.

První rok realizace projektu byl ve znamení zavádění nových předmětů do výuky. Do informačního systému STAG bylo zavedeno celkem 20 nových předmětů, které jsou určeny především pro studenty Biomedicínské laboratorní techniky a Klinické biologie. Tyto předměty jsou postupně zaváděny do výuky. Výuka nových předmětů byla zajištěna jak kmenovými pracovníky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, tak externisty – odborníky z praxe.

Důležitou částí realizace projektu v letním semestru byla organizace bloku samostatných přednášek na atraktivní témata: Preklinické a klinické zkoušky z pohledu výrobce, Patentová ochrana a ochrana duševního vlastnictví a Zásady práce s laboratorními zvířaty. Pro ty, kteří se těchto přednášek nemohli zúčastnit, bude opět v letním semestru nadcházejícího akademického roku připraveno druhé kolo tohoto cyklu přednášek.

Během zářijového studentského zápisu do zimního semestru mohou studenti vybírat z těchto nově zavedených předmětů: Terapie nádorů pro bakaláře 1, Terapie nádorů pro bakaláře 3, Diagnostika chorob přenášených vektory 1, Diagnostika chorob přenášených vektory 3, Terapie nádorů pro magistry 1, Vakcíny proti nemocem přenášeným klíšťaty 1, Vakcíny proti nemocem přenášeným klíštaty 3, Statistika v preklinickém a klinickém výzkumu 1 a Zásady a organizace klinického výzkumu.

Pro akademický rok 2011/2012 se také připravují stáže v laboratořích partnerů projektu. „Očekáváme, že do konce realizace projektu se stáží zúčastní minimálně 12 našich studentů. Budou zde mít zázemí pro své experimenty a zároveň se seznámí s tím, jak dochází k přenosu vědeckých poznatků do praxe“, říká RNDr. Jan Ženka, CSc. manažer projektu.