Materiály ze samostatných přednášek nejen pro studenty Biomedicínské laboratorní techniky a Klinické biologie jsou ke stažení

Realizace projektu „Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie“ byla v letním semestru 2011 ve znamení cyklu samostatných přednášek pro studenty přírodovědných oborů i další zájemce.

Uskutečnily se celkem tři samostatné přednášky, jejichž tematika byla určena především pro studenty se zájmem o správné zacházení s laboratorními zvířaty, problematiku uvádění vědeckých výsledků do praxe a o otázky spojené s patentovou ochranou.
Přednáškový blok zahájil v březnu dr. Jiří Salát (Parazitologický ústav Biologického centra AV) se svojí prezentací na téma Zásady práce s laboratorními zvířaty. Druhý příspěvek připravila Ing. Eva Pokorná (AREKO spol. s r.o.), která jej věnovala tématu Preklinické a klinické zkoušky z pohledu výrobce. Cyklus přednášek byl zakončen přednáškou k Patentové ochraně a ochraně duševního vlastnictví.

Materiály z přednášek jsou ke stažení zde. V případě zájmu o materiály z přednášky Patentová ochrana a ochrana duševního vlastnictví kontaktujte dr. Jana Ženku (jzenka@gmail.com).

 

Soubory ke stažení

Prezentace – Zásady práce s laboratorními zvířaty
Preklinické a klinické zkoušky (část 1)
Preklinické a klinické zkoušky (část 2)