Jarní cyklus přednášek nejen pro studenty Biomedicínské laboratorní techniky a Klinické biologie je v plném proudu

I v letním semestru 2011 pokračuje realizace projektu „Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie“. Ta je ve znamení cyklu přednášek, které jsou určené studentům přírodovědných oborů i dalším zájemcům.

Na jaro 2011 jsou naplánovány celkem tři samostatné přednášky s tematikou určenou především pro studenty se zájmem o správné zacházení s laboratorními zvířaty, problematiku uvádění vědeckých výsledků do praxe a o otázky spojené s patentovou ochranou. Přednáškový blok zahájil v březnu dr. Jiří Salát (Parazitologický ústav Biologického centra AV) se svojí prezentací na téma Zásady práce s laboratorními zvířaty. Studenti se seznámili s platnou legislativou v této oblasti a jejím konkrétním naplňování. Tato přednáška obsahovala i praktickou část, a to ukázku práce s myšmi ve zvěřinci Biologického centra AV, tedy partnera projektu.
V dubnu se uskutečnila přednáška Ing. Evy Pokorné ze společnosti AREKO, která svůj příspěvek věnovala tématu Preklinické a klinické zkoušky z pohledu výrobce. “Přednáška obsahovala řadu cenných příkladů a vlastních zkušeností s postupem uvádění vědeckých poznatků do praxe, které nejsou jinak běžně dostupné“, říká pan RNDr. Jan Ženka, CSc., manažer projektu.
Cyklus přednášek bude zakončen přednáškou k Patentové ochraně a ochraně duševního vlastnictví, která bude z důvodu obsahové a odborné náročnosti rozdělena do dvou bloků. Tato přednáška se uskuteční v květnu 2011 a je též určena pro všechny studenty přírodovědných oborů. Termín této přednášky bude upřesněn.
Zároveň v probíhajícím letním semestru pokračuje výuka nově zavedených předmětů, které zajišťují jak kmenoví pracovníci Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, tak externisté – odborníci z praxe. Příkladem nově zavedeného předmětu, který pro studenty připravili a přednášejí externisté z aplikační sféry, je přednáška Farmakodynamika a farmakokinetika. „Studenti se během přednášek dozví, co všechno je třeba vyzkoušet a znát, aby testovaná látka postoupila o krůček dále na dlouhé cestě ke své lékové podobě“, doplňuje RNDr. Jan Ženka, CSc.

Soubory ke stažení

Prezentace – Zásady práce s laboratorními zvířaty
Preklinické a klinické zkoušky (část 1)
Preklinické a klinické zkoušky (část 2)