Studenti Biomedicínské laboratorní techniky a Klinické biologie si vybírají z rozšířené nabídky předmětů

Inovovat studijní obory Biomedicínská laboratorní technika a Klinická biologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – to je hlavním cílem aktuálně řešeného projektu s názvem „Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie“. Projekt byl zahájen v září 2010 a jeho realizace je plánována až do srpna 2013. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Realizační tým složený ze zástupců Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, Biologického centra AV ČR, v.v.i. a dalších partnerských organizací z aplikační sféry postupně do výuky zavádí řadu nových předmětů pro studenty v bakalářském i magisterském studiu. Předměty jsou primárně určeny pro studenty bakalářského oboru Biomedicínská laboratorní technika a magisterského oboru Klinické biologie, ale otevřeny jsou i pro zájemce z jiných oborů.
V zimním semestru 2010/2011 tak měli studenti možnost navštěvovat např. předměty Terapie nádorů pro bakaláře 1, Diagnostika chorob přenášených vektory 1 či Terapie nádorů pro magistry 1. V letním semestru budou tyto i další předměty pokračovat. V plánu je i několik samostatných přednášek jako např. Patentová ochrana a ochrana duševního vlastnictví, která je určena pro všechny studenty přírodovědných oborů.
„Nové předměty si v uplynulém zimním semestru zapsalo téměř 40 studentů, což nás velice těší. Projekt je teprve v úvodní fázi své tříleté realizace, během kterých budou předměty zaváděny do výuky, vyučovány a jejich náplň bude průběžně upravována dle připomínek realizačního týmu“ říká pan RNDr. Jan Ženka, CSc., který má na starosti koordinaci celého projektu. „Díky projektu budou v laboratořích našich partnerů probíhat pracovní studentské stáže. Naši partneři poskytnou studentům zázemí pro experimenty zejména při zpracovávání diplomových prací,“ doplňuje Dr. Ženka.
Projekt však nezapomíná ani na odborný rozvoj členů realizačního týmu, tedy vědecko-pedagogických pracovníků. Pracovníci Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR, v.v.i. se postupně účastní zahraničních intenzivních kurzů, na kterých se seznamují především s nejnovějšími poznatky z oblasti biologie nádorů a také nádorové a infekční imunologie.