Projekt „Biomedicína“ byl k 31. srpnu 2013 ukončen

U projektu „Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie“ s reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0361, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, byla k 31. srpnu 2013 dle původního plánu ukončena fyzická realizace.

Obsahem projektu bylo inovovat studijní obory Biomedicínská laboratorní technika a Klinická biologie vyučované na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity (PřF JU) v Českých Budějovicích. Do studijních plánů těchto oborů byla zařazena výuka metod preklinického a klinického výzkumu, jež byla vedena formou teoretické i experimentální práce a byla podpořena úzkou spoluprací s partnery projektu. Do projektu se jako partneři zapojili odborníci ze specializovaných diagnostických a farmaceutických laboratoří (Areko, spol. s r.o., Stafila, spol. s r.o.) a pracovníci Biologického centra AV ČR, v.v.i.  Zároveň byly studentům umožněny stáže v laboratořích potenciálních zaměstnavatelů. Věříme, že díky rozšíření znalostí a dovedností absolventů z oblasti aplikační sféry byla zvýšena jejich uplatnitelnost na trhu práce. Před samotným závěrem projektu jsme zorganizovali konferenci, na níž se sešli studenti s odborníky z biomedicínských oborů, především pak z řad partnerů.

Nyní na projektu probíhá finanční audit a finalizuje se závěrečná monitorovací zpráva. Výsledky a naplnění stanovených cílů budou zhodnoceny po odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy poskytovatelem dotace (MŠMT), ale již v současné době můžeme říci, že monitorovací indikátory a cíle projektu byly naplněny. Biomedicínské obory jsou mezi studenty PřF JU oblíbené a budou pokračovat i nadále.