Nábor nových studentů do 2. ročníku bakalářského a do 1. ročníku magisterského studia na Katedře medicínské biologie PřF JU

Katedra medicínské biologie PřF JU přijme do 2. ročníku bakalářského nebo do 1. ročníku magisterského studia studenty, kteří mají zájem o jednu z následujících problematik:

1/ Studium imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění

2/ Studium nemocí přenášených klíšťaty

Nabízíme nejen vedení bakalářských a magisterských prací, ale i výuku rozšířenou o speciální kurzy a stáže. Stanete se součástí projektu „Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie“ podpořeného z evropských fondů, který vstupuje do třetího roku své realizace. 

Zájemci nechť se hlásí u:

RNDr. Jana Ženky, CSc.  jan@zenka.net  (nádorová onemocnění)

Prof. RNDr. Jana Kopeckého, CSc.   jan@paru.cas.cz (klíšťata)

Leták ke stažení: 

Nábor nových studentů