Pozvánka na přednášku Patentová ochrana a ochrana duševního vlastnictví – 14. 5. 2012

Vážení vědečtí pracovníci, milí studenti, 

přijměte prosím pozvání na přednášku RNDr. Daniela Růžka, PhD a RNDr. Daniela Sojky, PhD k tematice “Patentová ochrana a ochrana duševního vlastnictví” 

Termín konání: 14. 5. 2012 (pondělí) od  13:00 do 16:00 hod

Místo konání:  zasedací místnost ENTÚ

Za realizační tým,

Jan Ženka