Patentová ochrana a ochrana duševního vlastnictví

Přednášející: RNDr. Alexandr Jegorov, CSc.
Organizační podpora: RNDr. Daniel Růžek, Ph.D., RNDr. Daniel Sojka, Ph.D.
Termín: 26. 5. 2011